Natura al Berguedà.

Rutes - Viure la Naturalesa del Berguedà - Coll de la Trapa Afloraments

En aquest indret es fa palès el sinclinal de la Trapa, amb l'aflorament dels nivells terrígens del garumnià superior. Per sota d'aquests es troben els nivells de calcolutites grisenques que contenen els nivells lignitífers.

Com arribar-hi: Prenem la B-400 i ens aturem al quilòmetre 18,5.

Extret de: Mata-Perelló, J.M. i J. Font. Selecció d'itineraris geològico-mineralògics pel Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell (1995). Xaragall. Revista de Ciències de la Catalunya Central.