Natura al Berguedà.

Rutes - Viure la Naturalesa del Berguedà - Bac del Diví Observació de macroestructures

D'aquest punt estant es poden veure les estructures del mantell del Cadí i del mantell inferior del Pedraforca. Mirant cap al sud s'observa la depressió de Bagà, de caràcter erosiu, on hi afloren els nivells de margues grises de l'eocè inferior, que pertanyen al mantell del Cadí. A Guardiola, en canvi, hi afloren els materials del triàsic superior (Keuper), que ja pertanyen al mantell del Pedraforca. El contacte entre ambdós es realitza mitjançant un encavalcament.

Per altra banda també es pot observar l'estratigrafia del mantell del Cadí, a la mateixa parada. Així, per sota dels materials eocènics inferiors, es van trobant els del cretàcic superior i, finalment, els del triàsic prop de Gréixer.

Com arribar-hi: Prenem la C-16 cap al túnel del Cadí. Poc abans d'accedir al túnel, al quilòmetre 120,5, trobarem una àrea de descans on farem la parada. Cal tenir present que des d'aquest punt no es pot canviar el sentit, pel que ens veurem obligats a creuar el túnel posteriorment si hi accedim. Existeix àrea de descans en ambdós sentits de la via.

Extret de: Mata-Perelló, J.M. i J. Font. Selecció d'itineraris geològico-mineralògics pel Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell (1995). Xaragall. Revista de Ciències de la Catalunya Central.