Natura al Berguedà.

Flora - Paisatges vegetals - L'Estatge Basal

L'estatge basal, comprèn en bona part el Baix Berguedà, amb tots aquells ambients situats per sota dels 900 m d'alçada. Aquests es caracteritzen per tenir un clima temperat, amb hiverns relativament suaus i estius molt secs i calorosos. L'efecte de la continentalitat condiciona en bona part la vegetació, doncs la manca d'influència de les brises marines porten a una accentuació dels valors extrems. Hi ha un clar predomini de la vegetació mediterrània típica, constituïda per plantes de fulla petita, perenne i coriàcia (escleròfil·la), que es conserven verdes tot l'any. La formació forestal més característica i que ocuparia aquest bast territori en circumstàncies naturals seria l'alzinar de carrasca, integrat majoritàriament per carrasca. Aquest alzinar propi d'ambients continentals, i de tendència montana difereix de l'alzinar litoral, doncs hi trobaríem a faltar algunes espècies; les lianes hi escassegen, també hi són rars els grans arbusts, i l'estrat herbaci és relativament pobre. En molts casos els aprofitaments seculars i el posterior abandonament dels aprofitaments tradicionals, han afavorit la substitució d'aquests alzinars per altres formacions. En alguns casos hi trobem prats emmatats de jonça, en altre pinedes secundàries on hi predomina la pinassa i en alguns casos en els ambients més termòfils el pi blanc. En algunes fondalades més humides i frescals el roure de fulla petita (Quercus faginea) i el martinenc (Q.humilis) poden substituir parcialment a l'alzina a l'estrat arbori i formar alzinars amb roures i fins i tot constitueixen veritables rouredes com la roureda de fulla petita (Violo-Quercetum faginae). A la part central i occidental del Berguedà, sol dominar el roure valencià, i a la part més oriental i septentrional el roure martinenc. En aquest estatge hi trobaríem un gran nombre d'espècies de bolets, pròpies d'ambients mediterranis, entre els quals en destaquem la llenega, la farinera borda, el bolet d'oliu, el rovelló, el fredolic, entre tants d'altres.