Natura al Berguedà.

Flora - Arbres i arbustos - Pi de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmanii)

És entre tots els nostres pins el que es pot arribar a fer més alt, fins a 45 m. És un arbre propi de la part inferior de l'estatge montà, amb preferència pel clima continental i els terrenys calcaris. Presenta un tronc recte, una capçada ampla, i les fulles d'un verd intens i moderadament llargues de fins a 17 cm. Les pinyes, que són petites d'entre 4-7 cm, es troben inserides perpendicularment a les branques. Al Berguedà ocupa extenses àrees a la terra baixa, on ha estat afavorit per les actuacions humanes i les reforestacions, amb substitució tant dels alzinars com de les rouredes.