Natura al Berguedà.

Flora - Arbres i arbustos - Avet (Abies alba)

És la única espècie autòctona d'avet en l'àmbit de Catalunya, on fa boscos purs o mixtos amb faigs o pi roig. Colonitza preferentment els obacs, pel fet de ser ambients amb una elevada humitat ambiental. No és exigent en quant la naturalesa del substrat, tot i que requereix sols profunds i permeables. És un arbre de capçada cònica, que pot arribar a atènyer els 50 m d'alçada. Té una escorça llisa i grisenca i les branques es disposen en pisos superposats. És caracteritza per presentar els cons a la part superior de la capçada on queden sempre drets.