Natura al Berguedà.

Fauna - Peixos - Truita (Salmo trutta)

Aquesta espècie caracteritza els hàbitats fluvials de les capçaleres de rius i rieres, és una espècie exigent que necessita aigües fresques, netes i ben oxigenades. Aquesta espècie es distribuïa originàriament per tot l'Alt Berguedà, i en els darrers decennis ha sofert una forta regressió, en bona parat per l'alteració dels ambients fluvials, però també per la competència que li suposa la introducció d'altres peixos com la truita irisada. Únicament es conserven bones poblacions en els cursos poc alterats on no s'han efectuat introduccions, com són la capçalera del Llobregat, i afluents com el Bastareny, el Riutort, Gresolet, Peguera, i Metge, i en alguns afluents del Cardener, com l'Aigua de Valls i l'Aigua d'Ora. Aquesta espècie es troba sotmesa a una gran demanda per part dels pescadors esportius, que en condicionen en bona part el nombre d'individus, raó per la qual anualment es fan alliberaments de truites d'una raça centreuropea criades en piscifactories. Aquests individus alliberats fins i tot arriben a criar i hibridar-se amb la raça local, tot i que estan clarament menys adaptades i no tenen èxit en les parts altes dels rius, que han esdevingut importants refugis per a la raça autòctona.