Natura al Berguedà.

Fauna - Peixos - Barb cua roig ( Barbus haasi)

És present en la pràctica totalitat dels cursos fluvials dins la comarca principalment en els cursos fluvials d'aigua neta i oxigenada situats per sota dels 1000 m d'altitud. És una espècie característica del llevant ibèric, i de la conca de l'Ebre, que havia estat en el passat la espècie més abundant i estesa al Berguedà. En els darrers decennis s'ha fet més rar per una banda en alguns cursos fluvials del Baix Berguedà, ha arribat a desaparèixer per efecte de la contaminació orgànica, originada per granges de porcs, mentre que en altres zones de major alçada s'han vist fortament condicionats per la introducció de truites. Aquesta espècie és capaç de colonitzar petits torrents amb poc cabal, on selecciona els fonts pedregosos amb forats per amagar-se. Durant l'hivern tendeix a concentrar-se cap als rius i rieres amb major cabal.