Natura al Berguedà.

Fauna - Peixos - Anguila (Anguilla anguilla)

Aquesta és una de les espècies que originàriament ocupaven els rius del Berguedà, i que en l'actualitat s'hi dóna per extingida. És té constància que les darreres anguiles que pujaren des del mar degueren arribar entre els anys 50 i 60. La espècie, que no cria en els ambients fluvials si no que ho fa al mar des d'on colonitza els rius, es va veure condicionada per la gran contaminació que durant anys ha presentat el tram baix del riu Llobregat, i també per la construcció d'un gran nombre de rescloses i per diverses modificacions de la llera que han dificultat la migració riu amunt.