Natura al Berguedà.

Fauna - Peixos

A la comarca del Berguedà, tal i com ha passat a la resta del territori català, les poblacions de peixos autòctons han sofert una clara regressió. Per una banda molts dels espais fluvials han sofert en menor o major grau la contaminació produïda tant per la indústria com per les diferents àrees urbanes, que ha arraconat les poblacions de peixos en els ambients més conservats. Cal dir que la tendència actual és a recuperar molts dels ambients que havien estat més contaminats i que han mostrat una clara millora de qualitat d'aigües.

Un segon efecte advers a les poblacions de peixos autòctons, ha estat la introducció d'un gran nombre d'espècies foranes, moltes d'elles predadores i que han desplaçat, i en alguns ambients fins extingit, les espècies pròpies del Berguedà. Les espècies autòctones dels rius de la conca del Llobregat i Cardener són la truita comuna, la bagra, el barb cua roig i l'anguila actualment extingida a la comarca. Enfront les 4 espècies autòctones hi trobem un total de 22 espècies introduïdes i que han estat citades en diversos ambients de la comarca, moltes d'elles confinades únicament a l'embassament de la Baells.