Natura al Berguedà.

Fauna - Mamífers - Esquirol (Sciurus vulgaris)

En termes generals, aquest rosegador es troba distribuït per totes les superfícies forestals del Berguedà. És present en els diversos estatges altitudinals en tot tipus de pinedes, i durant la tardor fa presència també en alzinars i fagedes. Els incendis forestals de l'any 1994, en van afectar molt les poblacions del Baix Berguedà, tant per la mort directa d'individus, com pel fet que es va perdre moltes pinedes envellides que els proveïen d'aliment.