Natura al Berguedà.

Fauna - Mamífers - Cabirol (Capreolus capreolus)

Com els altres cèrvids que trobem actualment al Berguedà, les poblacions actuals són resultat de introduccions doncs l'espècie s'havia extingit totalment en el passat, tot i que no es té constància de en quin moment. És una espècie pròpia dels ambients forestals, que prefereix els boscos humits com són les pinedes de pi roig i les fagedes, on ens passa sovint inadvertit. L'espècie fa presència en molts punts de la comarca, on es veu afavorit per la gran cobertura forestal, ocupant tot l'Alt Berguedà. La tendència serà a anar ocupant en bona part tot el territori, doncs es tracta dins dels cèrvids d'una espècie oportunista amb una bona capacitat d'adaptació.