Natura al Berguedà.

Fauna - Invertebrats - Cordulegaster boltonii

Aquest gènere presenta algunes espècies d'espiadimonis de talla gran, amb un abdomen llarg i cilíndric. És una espècie de color fosc, amb taques grogues que presenten una forma anul·lar a l'abdomen. Les caracteritza el fet que tenen els dos ulls tocant-se en un únic punt. La femella té un llarg obopositor que li permet d'anar dipositant els ous a zones de fang, mentre va volant verticalment. És una espècie que fa presència arreu del Berguedà, associada als cursos fluvials amb corrents ràpids.