Natura al Berguedà.

Fauna - Aus - Trencapinyes (Loxia curvirostra)

És una espècie totalment vinculada als boscos de coníferes doncs s'alimenta pràcticament i exclusivament de pinyons que extreu amb el seu peculiar bec, de les pinyes abans que aquestes s'hagin obert. És una de les espècies més abundants i característiques de les pinedes de pi negre de l'estatge subalpí. És ben distribuït per tots els boscos subalpins de l'Alt Berguedà, on pot criar a qualsevol època de l'any gràcies a la disponibilitat més o menys contínua de pinyons. En l'àmbit del Baix Berguedà, on predominen les pinedes de pinassa, que es mostren molt irregulars en la producció de pinyons, la espècie hi fa importants fluctuacions de manera que alguns anys especialment bons hi arriben a criar mentre que en aquells anys més dolents hi és més rara.