Natura al Berguedà.

Fauna - Aus - Picot Negre (Dryocopus martius)

És la espècie emblemàtica del Parc Natural del Cadí-Moixeró, essent una de les espècies més representatives de la fauna dels boscos de muntanya. Va experimentar una clara expansió de la seva població al llarg dels anys 80 i actualment el trobem distribuït com a nidificant per tota la meitat nord de la comarca, i fins i tot penetra més cap al sud, pel sector oriental del baix Berguedà. És una espècie que requereix territoris forestals força grans, on s'alimenta principalment d'insectes que busca en la fusta morta, sovint ocupant pinedes subalpines de pi negre, pinedes de pi roig i fagedes. La població estimada rondaria entorn de 35 parelles reproductores l'any 1998, que es concentraven en el sector nord-oriental de la comarca. Algunes parelles habiten en ambients ben atípics per a l'espècie, com boscos submediterranis, a tant sols 630 m d'altitud i en els darrers anys s'està registrant un notable increment i expansió de les poblacions.