Natura al Berguedà.

Fauna - Aus - Merla d'aigua (Cinclus cinclus)

Aquesta merla habita en els corrents d'aigua fresca i neta, on troba abundants invertebrats aquàtics dels quals s'alimenta. És freqüent a l'Alt Berguedà, en altituds de 700 a 1500 metres, però més escassa com a nidificant en tot l'àmbit sud de la comarca. Aquest fet seria directament relacionat amb una pèrdua de qualitat ambiental de la part baixa dels rius, per una banda amb un increment de la contaminació orgànica, i per altra per la sobreexplotació dels recursos hídrics, que impossibiliten la existència d'una població d'invertebrats aquàtics suficients pels requeriments que té aquest ocell insectívor. L'establiment en els darrers anys de sistemes de depuració d'aigües residuals amb la consegüent millora de la qualitat de les aigües ha permès, en alguns punts, recuperar la qualitat de les aigües fins al punt que la merla d'aigua ha recolonitzat aquests ambients.