Natura al Berguedà.

Fauna - Aus - Mallarenga petita (Parus ater)

És una espècie característica dels boscos de pi roig i pi negre, on troba el seu hàbitat òptim, i on esdevé un dels ocells més abundants. És cada vegada menys abundant si baixem cap al sud a mesura que ens endinsem en pinedes més termòfiles de manera que encara és present en pinedes de pinassa però rareja a les pinedes de pi blanc. Tot i que amb densitats molt desiguals fa presència en tot l'àmbit del Berguedà en els ambients forestals. És una espècie molt sedentària que realitza petits moviments de manera que fins i tot els individus d'ambients subalpins més desfavorables durant l'hivern és mantenen en aquests territoris.