Natura al Berguedà.

Fauna - Aus - Gall fer (Tetrao urogallus)

Aquesta majestuosa espècie ha estat present als Pirineus sense interrupcions des de fa 20.000 anys, des de les glaciacions de Würm. En l'àmbit de Catalunya es concentra el 85 % de la població peninsular, que es troba en greu perill d'extinció a altres comunitats com Navarra i a tota la serralada cantàbrica. A Catalunya les seves poblacions han tendit a davallar contínuament fins al moment actual en que s'estimen en uns cinc-cents mascles. És una espècie protegida des de 1986, i que es troba catalogada com a una espècie vulnerable en el llibre Vermell de les Aus d'Espanya, considerada encara l'espècie més amenaçada. Sembla que entre els factors causants d'aquest fort retrocés hi ha la degradació del seu hàbitat i la creixent interferència dels humans en els seus espais vitals, amb la sobrefreqüentació i la construcció de pistes d'esquí. Al Berguedà encara hi és ben representat a les muntanyes de l'Alt Berguedà. Habita típicament els extensos boscos subalpins de pi negre, on selecciona preferentment sectors on hi ha bosc d'estructura molt diversificada, amb zones de bosc tancat i vell, i zones més esclarissades amb una important cobertura arbustiva. Aquests són els indrets preferits per les femelles, doncs hi podem amagar amb major facilitat el niu alhora que són ambients que els ofereixen força aliment. Seleccionen preferentment ambients amb pendents moderades, on són sedentaris.