Natura al Berguedà.

Espais Naturals - Espai Protegit de la Rigués de Merlés - Riera de Merlès

Es tracta d'un sistema fluvial de transició entre els Prepirineus i les conques i altiplans centrals, on es conserven poblaments faunístics molt rars. Aquesta riera representa un dels darrers afluents de la conca del Llobregat, on es conserva un grau de qualitat ecològica de les seves aigües, i és doncs un espai representatiu dels sistemes naturals associats a ambients aquàtics en el sector dels Prepirineus orientals.

És un espai reduït amb una superfície de 65,4 Ha, situades entre el Berguedà i la comarca d'Osona. En l'àmbit del Berguedà l'espai es als municipis de Borredà, la Quar, Sagàs i Santa Maria de Merlès.

L'espai recull l'àmbit fluvial corresponent al domini públic hidràulic, on hi trobem diverses comunitats de vegetació d'ambients aquàtics i de ribera, entre les que destacaríem comunitats de llenties d'aigua, salzedes, i vernedes que en alguns punts hi són molt ben representades i en bon estat de conservació. Dins les aigües hi destaquen pel seu interès les comunitats d'algues calcàries incrustants.

La comunitat faunística de vertebrats associada a aquest medi és especialment rica i diversa, amb una comunitat de carnívors, de característiques mediterrànies, ben conservada, d'on destaca el turó, la llúdriga, la fagina, la geneta, el senglar i un bon nombre de rapinyaires.

Les comunitats de peixos que habiten aquestes aigües és pròpiament mediterrània i ibèrica (barb cua-roig, bagra, anguila), i amb algunes espècies d'origen europeu.