Natura al Berguedà.

Espais Naturals - Altres Espais Naturals - Serra de Queralt

Constitueix un apèndix de la serra d'Ensija - els Rasos de Peguera, caracteritzat pel fet de situar-se en contacte amb les terres de la Depressió Central. La Serra de Queralt constitueix un relleu individualitzat de la resta de la unitat, format per un conjunt acinglerat de notable interès geomorfològic, amb una alçada màxima en el Cim de Campllong de 1.589 m. Els materials que constitueixen aquestes cingleres, procedeixen del modelat dels relleus generats a conseqüència dels moviments orogènics dels Prepirineus i Pirineus.

Aquest espai té una superfície de 635,0 Ha repartides entre l'Alt i el Baix Berguedà. Es situa entre els termes municipals de Berga, Capolat i Castellar del Riu, i gaudeix de característiques peculiars, definides per la important influència dels espais mediterranis situats al sud, des d'on hi entren nombrosos elements mediterranis. Així, l'espai és representatiu de les parts més exteriors dels Prepirineus oriental, i representa en especial el país de les rouredes seques de roure martinenc, tot i que la vegetació forestal més extensa és la pineda de pi roig. A nivell florístic cal destacar l'interès micològic dels boscos de coníferes, amb una bona representació d'espècies de fongs de la muntanya mitjana calcària. Per altra banda hi pren una representació important les comunitats rupícoles amb saxifragues, molt ben representades en els grans afloraments rocosos d'aquest territori.

Els poblaments faunístics més importants són aquells associats als biòtops rupícoles, cal destacar l'interès de les penetracions d'espècies mediterrànies lligades als ambients secs dels vessants meridionals, que contrasta amb les espècies pirinenques que colonitzen les obagues.