Natura al Berguedà.

Espais Naturals - Altres Espais Naturals - Serra d'Ensija - Rasos de Peguera

Aquest espai és de ben segur un dels més notables dins la subunitat meridional dels Prepirineus oriental, doncs recull una notable diversitat de paisatges i hàbitats, essent excepcional per la serva riquesa en elements naturals però especialment per les característiques biogeogràfiques.

L'espai culminal es situa en el Cim de la Gallina Pelada a 2.307 m. L'espai comprèn un territori de 3.882,5 Ha, a cavall entre les comarques del Berguedà i el Solsonès, tot i que en la major part es situa en el Berguedà on ocupa una superfície de 3.827,5 Ha repartides en els termes municipals de Castellar del Riu, Cercs, Fígols, Gósol, Saldes i Vallcebre.

i primàries de pi roig hi ocupen una gran extensió. Cal destacar en el vessant obac i en els rasos culminals la presència d'importants relíquies de les pinedes de pi negre amb neret (Rhododenro-Pinetum uncinatae). Al cim culminal s'hi desenvolupen els prats i pastures calcícoles i també calcífugues.

Les comunitats de roquissars calcaris també hi són especialment ben representats. Les comunitats faunístiques no difereixen en bona part de les del Cadí, tot i que pel que fa a artiodàctils és més pobre. Cal destacar dins la fauna invertebrada algunes singularitats com algunes espècies endèmiques o rares d'aràcnids (p.e. Troglohyphantes orpheus).

Un dels factors que individualitza millor aquest espai és el de constituir un dels límits més meridionals a Catalunya de la vegetació alpina. Així a l'estatge subalpí i alpí es localitzen comunitats i espècies vegetals que difícilment es trobaran a les altres serres de la mateixa subunitat, com (Gentiana alpina, Potentilla nivalis, Carex ericetorium,...)

A l'estatge montà hi predominen els ambients del domini de la roureda de roure martinenc amb boix (Buxo-Quercetum pubescentis), mentre que de forma localitzada en alguns punts de les obagues hi fan aparició les fagedes. Les pinedes secundàries.